O nas

Gdański Klaster Budowlany to grupa przedsiębiorstw regionu pomorskiego, głównie branży budowlanej. Członkowie Klastra to firmy posiadające potencjał i doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych technologii budowlanych. Obok standardowego budownictwa przemysłowego i infrastrukturalnego, jednym z realizowanych zadań jest kubaturowe budownictwo wysokoenergooszczędne, w szczególności budownictwo pasywne. Działalność firm członkowskich obejmuje także odnawialne źródła energii. Funkcjonowanie Gdańskiego Klastra Budowlanego opiera się na współpracy między jego członkami oraz na budowaniu wzajemnych relacji z jednostkami administracji państwowej i środowiskiem naukowo-badawczym. Dzięki wspólnym staraniom organizowane są bezpłatne kursy budowlane dla pracowników i kadry zarządzającej firm członkowskich Gdańskiego Klastra Budowlanego, na podstawie zgłaszanych przez nich potrzeb szkoleniowych. Działania Klastra mają zatem pomóc w zbudowaniu mechanizmów ułatwiających dostęp do wiedzy, transfer i wdrażanie najnowszych osiągnięć technologicznych, obniżenie kosztów działalności bieżącej, a przez to osiągnięcie stałego, ponadprzeciętnego wzrostu konkurencyjności podmiotów klastrowych.

Pokaż Gdański Klaster Budowlany na większej mapie

Komentarze są wyłączone.