Coneco-BCE Sp. z o.o.

  • Autor: GKB
  • 10 czerwca 2014
  • Możliwość komentowania Coneco-BCE Sp. z o.o. została wyłączona

coneco-bce(1)Coneco-BCE Sp. z o. o. zajmuje się kompleksowo projektowaniem obiektów przemysłowych (zakłady, węzły betoniarskie) i ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, biogazownie, elektrownie wiatrowe, zakłady utylizacji odpadów). Posiadamy dział geologii wykonujący opracowania geologiczne, geotechniczne i dokumentacji złóż kopalin. Wykonujemy badania na akwenach wodnych. Instalujemy studnie kontrolne (piezometry).

ul. Prostokątna 13

81-601 Gdynia

Tel.: 58-624-96-00

biuro@coneco-bce.com.pl

www.coneco-bce.com.pl

Pokaż Coneco-BCE Sp. z o.o. na większej mapie.

Kategorie: Członkowie GKB

Komentarze są wyłączone.