Gdański
Klaster
Budowlany

O nas

Gdański Klaster Budowlany to grupa przedsiębiorstw regionu pomorskiego, głównie branży budowlanej. Członkowie Klastra to firmy posiadające potencjał i doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych technologii budowlanych. Obok standardowego budownictwa przemysłowego i infrastrukturalnego, jednym z realizowanych zadań jest kubaturowe budownictwo wysokoenergooszczędne, w szczególności budownictwo pasywne.

Działalność firm członkowskich obejmuje także odnawialne źródła energii. Funkcjonowanie Gdańskiego Klastra Budowlanego opiera się na współpracy między jego członkami oraz na budowaniu wzajemnych relacji z jednostkami administracji państwowej i środowiskiem naukowo-badawczym. Dzięki wspólnym staraniom organizowane są bezpłatne kursy budowlane dla pracowników i kadry zarządzającej firm członkowskich Gdańskiego Klastra Budowlanego, na podstawie zgłaszanych przez nich potrzeb szkoleniowych.

Działania Klastra mają zatem pomóc w zbudowaniu mechanizmów ułatwiających dostęp do wiedzy, transfer i wdrażanie najnowszych osiągnięć technologicznych, obniżenie kosztów działalności bieżącej, a przez to osiągnięcie stałego, ponadprzeciętnego wzrostu konkurencyjności podmiotów klastrowych.

Historia

03.2007

Grupa przedsiębiorstw zawiązuje luźne porozumienie o charakterze konsorcjalnym. W tym okresie mają miejsce pierwsze wspólne działania klastra.

18 wspólników postanawia sformalizować strukturę i rejestruje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, pod nazwą Gdański Klaster Budowlany Sp. z o.o. Inicjatywę swoim patronatem obejmuje Prezydent Miasta Gdańsk.

12.2007

05.2009

Klaster przyjmuje drugą formę prawną i rozpoczyna funkcjonowanie także jako stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Pomorski Klaster Budowlany.

Konkurs na Klaster Kluczowy 2010 organizowany przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Gdański Klaster Budowlany uzyskuje status Klastra Kluczowego Województwa Pomorskiego.

12.2010

12.2011

Do tej pory Gdański Klaster Budowlany zrzeszył 52 przedsiębiorstwa z siedzibami w województwie pomorskim, o łącznym zatrudnieniu ponad 3 tys. pracowników.

Stowarzyszenie Pomorski Klaster Budowlany zmienia nazwę na Stowarzyszenie Gdański Klaster Budowlany.

04.2012

Misja

Naszą misją jest zwiększanie konkurencyjności i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstw branży budowlanej regionu pomorskiego, jak również zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i generowanie projektów inwestycyjno-budowlanych. Istniejemy, aby zmieniać otoczenie Klastra poprzez organizację przestrzeni mieszkalnej i użytkowej oraz wpływanie na jakość norm prawnych, regulujących branżę budowlaną.

Cele te zamierzamy realizować we współpracy ze środowiskiem badawczo-rozwojowym i edukacyjnym, organami samorządu terytorialnego, przedstawicielami administracji państwowej oraz instytucjami pozarządowymi. Nawiązywanie i rozwijanie wzajemnych relacji w ramach potrójnej helisy pozwala na zbudowanie potencjału regionu jako całości, a także stworzenie świadomości marek pojedynczych przedsiębiorstw.

Zarząd

Julian Zieliński

Elewacje S.A.

Piotr Witek

Moore Rewit