Historia

03.2007
Grupa przedsiębiorstw zawiązuje luźne porozumienie o charakterze konsorcjalnym. W tym okresie mają miejsce pierwsze wspólne działania klastra.

12.2007
18 wspólników postanawia sformalizować strukturę i rejestruje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, pod nazwą Gdański Klaster Budowlany Sp. z o.o. Inicjatywę swoim patronatem obejmuje Prezydent Miasta Gdańsk.

05.2009
Klaster przyjmuje drugą formę prawną i rozpoczyna funkcjonowanie także jako stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Pomorski Klaster Budowlany.

12.2010
Konkurs na Klaster Kluczowy 2010 organizowany przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Gdański Klaster Budowlany uzyskuje status Klastra Kluczowego Województwa Pomorskiego.

12.2011
Do tej pory Gdański Klaster Budowlany zrzeszył 52 przedsiębiorstwa z siedzibami w województwie pomorskim, o łącznym zatrudnieniu ponad 3 tys. pracowników.

04.2012
Stowarzyszenie Pomorski Klaster Budowlany zmienia nazwę na Stowarzyszenie Gdański Klaster Budowlany.

Komentarze są wyłączone.