PRACA: Asystent Animatora klastra ds. merytorycznych w projekcie z RPO 1.5.2

 • Autor: GKB
 • 13 marca 2013
 • Możliwość komentowania PRACA: Asystent Animatora klastra ds. merytorycznych w projekcie z RPO 1.5.2 została wyłączona

Zakres obowiązków:

 • uruchomienie projektowej inicjatywy Klastrowej i wypracowanie strategii rozwoju Klastra,
 • zaangażowanie podmiotów w przygotowanie i realizację wizji, misji, celów, działań Klastra,
 • podejmowanie działań na rzecz stymulowania kontaktów i współpracy pomiędzy podmiotami Klastra,
 • budowa wzajemnego zaufania, przełamywanie uprzedzeń i konfliktów interesu,
 • reprezentowanie i dbanie o wizerunek klastra,
 • organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji na potrzeby uczestników Klastra,
 • dbałość o właściwe wykorzystanie środków z  projektu,
 • nadzór i zarządzanie zespołem projektowym,
 • planowanie i prowadzenie działań promocyjnych,
 • perfekcja w działaniach służących osiągnięciu założone w projekcie celu,
 • wsparcie Animatora Klastra.

Wymagania:

 • min. 1 roczne doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE preferowane w RPO lub programach pokrewnych dot. transferu wiedzy, innowacyjności, budowy pozycji w środowisku (warunek konieczny),
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska, klasteringiem, transferem technologii i wiedzy, w tym branży budowlanej (warunek konieczny),
 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • dynamizm w działaniu,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • doświadczenie w pracy z JST, instytucjami badawczo-rozojowymi, otoczenia biznesu, naukowymi,  przedsiębiorcami,
 • dobra organizacja pracy, odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • samodzielne stanowisko,
 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie lub o pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy.

Aplikacje niespełniające warunków oznaczonych jako konieczne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.
CV, list motywacyjny, referencje prosimy przesyłać na adres m.mielewczyk@gkb.com.pl, w tytule wpisując: „Asystent Animatora klastra ds. merytorycznych w projekcie z RPO 1.5.2”
Termin nadsyłania aplikacji – 19.04.2013 r.
Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli o ochronie danych osobowych:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 Poz. 883)”.

Kategorie: Archiwum

Komentarze są wyłączone.