PRACA: Specjalista ds. rozliczeń projektów unijnych

 • Autor: GKB
 • 12 marca 2013
 • Możliwość komentowania PRACA: Specjalista ds. rozliczeń projektów unijnych została wyłączona

Zakres obowiązków:

 • monitorowanie wydatków ponoszonych w okresie realizacji projektu pod kątem ich zgodności z przyjętym budżetem i  kwalifikowalności,
 • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem kwalifikowalności wydatków,
 • prowadzenie niezbędnych ewidencji w celu bieżącego i należytego rozliczania projektu z uwzględnieniem informacji wymaganych we wniosku o płatność,
 • udział w przygotowywaniu umów z wykonawcami usług zgodnie z wytycznymi UE,
 • przygotowywanie wniosków o płatność,
 • aktywna współpraca z biurem rachunkowym,
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji finansowej projektu,
 • monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dot. realizowanego projektu mających wpływ na prawidłowy poziom wykonywanych zadań oraz niezwłoczne podejmowanie stosownych działań w tym zakresie,
 • realizacja projektu od strony finansowej zgodnie z wymogami i wnioskiem o dofinansowanie,
 • odpowiedzialność za dokumentację związaną z projektem.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość zasad rachunkowości, przepisów podatkowych, kadr i płac (warunek konieczny),
 • samodzielność, odpowiedzialność, skrupulatność,
 • terminowość, dobra organizacja czasu pracy, dyspozycyjność,
 • łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobra znajomość MS Excel, obsługa Internetu i innych aplikacji MS Office,
 • odporność na stres i konieczność działania pod presją czasu,
 • prawo jazdy kat. B
 • co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE (warunek konieczny),
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • samodzielne stanowisko,
 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie lub o pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy.

Aplikacje niespełniające warunków oznaczonych jako konieczne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.
CV, list motywacyjny, referencje prosimy przesyłać na adres m.mielewczyk@gkb.com.pl, w tytule wpisując: „Specjalista ds. rozliczeń projektów unijnych”
Termin nadsyłania aplikacji – 19.04.2013 r.
Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli o ochronie danych osobowych:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 Poz. 883)”.

Kategorie: Archiwum

Komentarze są wyłączone.