Dlaczego warto?

  • Udział we wspólnych projektach, bezpłatnym doradztwie i szkoleniach
  • Atrakcyjne warunki wspólnych zamówień na usługi telekomunikacyjne i dostawy paliwa
  • Łatwiejsze pokonywanie barier administracyjnych i handlowych
  • Łatwiejszy dostęp do nowych rynków zbytu (krajowych i zagranicznych)
  • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz środowiskiem naukowo-badawczym
  • Darmowa promocja (strona www, broszury, ulotki, mailing)

Komentarze są wyłączone.