PRZYSTĄPIENIE DO
Gdańskiego
Klastra
Budowlanego

Dlaczego warto

  • Udział we wspólnych projektach, bezpłatnym doradztwie i szkoleniach
  • Atrakcyjne warunki wspólnych zamówień na usługi telekomunikacyjne i dostawy paliwa
  • Łatwiejsze pokonywanie barier administracyjnych i handlowych
  • Łatwiejszy dostęp do nowych rynków zbytu (krajowych i zagranicznych)
  • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz środowiskiem naukowo-badawczym
  • Darmowa promocja (strona www, broszury, ulotki, mailing)

Grupy zakupowe

Paliwa

Niniejsza grupa zakupowa opiera się na współpracy Gdańskiego Klastra Budowlanego z grupą LOTOS. Nasza lojalność przekłada się na pewność zakupów paliwa po atrakcyjnych cenach. Przedsiębiorstwa należące do Gdańskiego Klastra Budowlanego mają przez to zapewnioną możliwość generowania znacznych oszczędności w budżecie swojej firmy.

Na plus

Gdański Klaster Budowlany wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców stworzył grupę zakupową na usługi GSM. Firmy wchodzące w skład Gdańskiego Klastra Budowlanego mogą korzystać z usług telefonii komórkowej na preferencyjnych warunkach. Proponujemy obniżone koszty połączeń zarówno w ramach grupy, jak i poza nią, a także atrakcyjne ceny aparatów telefonicznych.

Przyłącz się do naszej grupy zakupowej i wyjdź na plus!

Formularz przystąpienia