Zapytanie ofertowe- dotyczące przygotowania projektów domów mieszkalnych jednorodzinnych efektywnie energetycznych oraz samowystarczalnych energetycznie.

  • Autor: GKB
  • 11 maja 2015
  • Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe- dotyczące przygotowania projektów domów mieszkalnych jednorodzinnych efektywnie energetycznych oraz samowystarczalnych energetycznie. została wyłączona

Szanowni Państwo,

Gdański Klaster Budowlany Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym dotyczącym przygotowania projektów domów mieszkalnych jednorodzinnych efektywnie energetycznych oraz samowystarczalnych energetycznie, w ramach projektu “Gdański Klaster Budowlany- wspólnie wybudujemy naszą przyszłość”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013, Oś Priorytetowa 1 Rozwój i Innowacje w MŚP, Działanie 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałanie 1.5.2. Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego oraz do składania ofert.

Termin składania ofert upływa 25.05.2015r., godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe Architekci z dnia 11.05.2015

1_Formularz_ofertowy RPO 11.05.2015

2_Oświadczenie_o_posiadanej wiedzy i doświadczeniu_

3_Oświadczenie_o_sytuacji_ekonomicznej_i_finansowej

4_Oświadczenie_o_braku_powiza_

 

 

Kategorie: Aktualności

Komentarze są wyłączone.