Zapytanie ofertowe – kurs języka angielskiego

  • Autor: GKB
  • 4 czerwca 2013
  • Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe – kurs języka angielskiego została wyłączona

Zapytanie ofertowe 3/POKL/2013

Gdański Klaster Budowlany Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursów języka angielskiego w ramach projektu „Od konkurencji do współpracy – projekt szkoleniowo-doradczy dla firm Gdańskiego Klastra Budowlanego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Termin składania ofert upływa 18 czerwca 2013 r. godz. 15:00

Oferty można składać osobiście lub pocztą na adres Gdański Klaster Budowlany Sp. z o.o., ul. Świętojańska 114/6, 81-388 Gdynia.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego oraz składania ofert.

Kategorie: Archiwum

Komentarze są wyłączone.