Zapytanie ofertowe w sprawie prowadzenia kursów j. angielskiego

  • Autor: GKB
  • 27 lutego 2014
  • Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe w sprawie prowadzenia kursów j. angielskiego została wyłączona

Gdański Klaster Budowlany Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursów języka angielskiego w ramach projektu „Od konkurencji do współpracy – projekt szkoleniowo-doradczy dla firm Gdańskiego Klastra Budowlanego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Termin składania ofert upływa 14 marca 2014 r. o godz. 14:00

Oferty można składać osobiście lub pocztą na adres Gdański Klaster Budowlany Sp. z o.o., ul. Klonowa 1, 80-264 Gdańsk oraz za pośrednictwem poczty elektnornicznej na adres gkb@gkb.com.pl – decyduje data wpływu oferty. Szczegóły dotyczące sposobu składania ofert znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego oraz składania ofert.

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załączniki do zapytania ofertowego
  3. Załączniki do zapytania ofertowego w wersji edytowalnej
Kategorie: Archiwum

Komentarze są wyłączone.