Zapytanie ofertowe – zakupu i wdrożenia systemu ERP

  • Autor: GKB
  • 6 sierpnia 2013
  • Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe – zakupu i wdrożenia systemu ERP została wyłączona

Szanowni Państwo,

Gdański Klaster Budowlany Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym dotyczącym zakupu i wdrożenia systemu ERP, w ramach projektu „Gdański Klaster Budowlany – wspólnie wybudujemy naszą przyszłość”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”., Oś Priorytetowa 1 Rozwój i Innowacje w MŚP, Działanie 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Podziałanie 1.5.2. Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego, załącznikami oraz składania ofert.

Termin składania ofert upływa 09.08.2013r., godz. 12:00

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie o okresie prowadzenia działalności gospodarczej
Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej
Oświadczenie o braku powiązań
Specyfikacja założeń funkcjonalnych

Kategorie: Archiwum

Komentarze są wyłączone.